Pubertraining

Online training

Onderwerp:

Eigen ontwikkeling als pleegouder

Doelgroep:

Alle soorten pleegouders, pleeggrootouders en gezinshuisouders.

Waar gaat het over?

Wat is de puberteit en wat kan je in deze fase verwachten? Wat is kenmerkend voor een pleegpuber en hoe kun je hiermee omgaan? Herkennen en erkennen bij elkaar.

Het is een fase en het gaat echt voorbij: veel pubers worden geweldige volwassenen! Het hebben van (pre-)pubers in je gezin vraagt om omschakeling in de opvoeding. Heb je als pleegouder op het jongere kind een opvoedersrol, dan gaat deze veranderen naar een meer coachende rol.

De puber gaat in veel gevallen zijn eigen gang. Jij als pleegouder mag aan de zijlijn meedenken en meekijken, maar vanuit een andere rol dan die er was. De rol is nu gericht op goede communicatie, de krachten zien van de puber, de puber het vertrouwen geven en laten voelen aan de puber dat de onvoorwaardelijkheid er is.

Wat leer je?

  • Handvatten om in te zetten bij de omgang met de puber;
  • Kennis met betrekking tot de puberteit vergroten;
  • Ervaringen delen met andere pleegouders;

Daarnaast bieden de trainers vanuit ondersteunende filmpjes informatie aan.

Werkvormen

De bijeenkomst is interactief van aard. Het draait om ervaringen delen met andere pleegouders. Daarnaast bieden de trainers informatie met betrekking tot de puberteit, dit zal onder meer gebeuren via ondersteunende filmpjes.

Waar?

Online

Wie is de trainer of spreker?

Dieke Folkeringa, Trudie Reijn en Evelien Bootz

Praktisch

De totale tijdsinvestering is twee keer twee uur.

Online activiteit:
1. De activiteit is een live webinar
2. Je kunt meedoen op deze apparaten: PC/laptop/tablet
3. Je hebt deze software nodig: Zoom
4. Je kunt deze activiteit volgen op een voorafbepaalde tijd
5. Je kunt vragen stellen over de activiteit via chat en breakout rooms
6. Je privacy wordt gewaarborgd tijdens de online activiteit door: verbod op opname van de activiteit

Hoeveel personen kunnen er in totaal deelnemen?

Er kunnen zestien adressen deelnemen.

Aanmelden

Pleegouders van elke pleegzorgorganisatie zijn welkom. Aanmelden kan door een mail te sturen naar pleegzorg@horizon.eu.

Voorbereidingen

Deelnemers wordt van tevoren gevraagd een concreet voorbeeld te bedenken van waar zij met hun (pre-)puber tegenaan lopen.

Wat moet je meenemen?

Je hoeft niks mee te nemen.

Code:

GIDS.048

Aanbieder:

Horizon

Belangstelling melden