Pleegpubers, leuk en lastig!

Training

Onderwerp:

Eigen ontwikkeling als pleegouder, Ontwikkeling van pleegkinderen, Opvoeden van of zorgen voor een pleegkind

Doelgroep:

0-2 jaar pleegouder, 3-5 jaar pleegouder, 5 jaar of langer pleegouder, bestandspleegouders, familie- of netwerkpleegouders, gezinshuisouders, pleeggrootouders, pleegzorg in deeltijd, voltijd pleegzorg, weekendpleegzorg

Waar gaat het over?

Pleegpubers: leuk en lastig!
‘Mijn pleegkind is de hele dag bezig met z’n mobieltje.’ Ik krijg moeilijk contact met mijn pleegdochter, ze vertelt me nooit iets over school.” ‘Mijn pleegzoon liegt en doet niet wat ik vraag.’

Is dit gedrag herkenbaar en wilt u graag meer inzicht en handvatten om met dit gedrag om te gaan? Dan is deze training een aanrader. De theorie wordt meteen gekoppeld aan de praktijk waardoor pleegouders thuis meteen aan de slag kunnen. Na elke bijeenkomst is er telefonisch contact om zo goed aan te sluiten bij de vragen van pleegouders. De training is gebaseerd op de principes van Parent Management Training Oregon (PMTO): (pleeg)ouders hebben invloed op het gedrag van hun (pleeg)kind.

Wat leer je?

  • Actief communiceren.
  • Aanmoedigen van gewenst gedrag.
  • Herkennen en reguleren van eigen emoties.
  • Grenzen stellen aan ongewenst gedrag.
  • Samen problemen oplossen.

Werkvormen

Er worden verschillende werkvormen gehanteerd; Rollenspel, overdracht van theorie, filmpjes, actieve opdrachten in groepsverband of duo’s uitvoeren, uitwisseling van ervaringen. Per bijeenkomst worden de verschillende werkvormen afgewisseld.

Waar?

Locatie: Hoofdkantoor Jeugdhulp Friesland Badweg 4 8934 AA Leeuwarden.

Data: 14, en 28 september, 5 en 19 oktober, 2 november 2020.

Wie is de trainer of spreker?

Petra Kooistra

Praktisch

De totale tijdsinvestering is 5 bijeenkomsten van 2,5 uur per keer. Thuisopdrachten vanaf een half uur tot een uur per week.

Hoeveel personen kunnen er in totaal deelnemen?

16

Aanmelden

Pleegouders van Jeugdhulp Friesland kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de site voor pleegouders van Jeugdhulp Friesland of bij de betrokken pleegzorgbegeleider.

Voorbereidingen

Deelnemers kunnen zich voorbereiden door de thuisopdrachten in praktijk te brengen en ervaringen gedeeld kunnen worden.

Wat moet je meenemen?

Pleegouders krijgen een map mee en per bijeenkomst informatie en een thuisopdracht. De map wordt meegenomen worden naar iedere bijeenkomst.

Laatste update

27-07-2020

Aanbieder:

Jeugdhulp Friesland

Belangstelling melden

Is deze activiteit buiten je regio of van een andere pleegzorgorganisatie? Dan kun je jezelf (meestal) niet aanmelden. Je kunt wel je belangstelling melden bij het team van platform pleegzorg.nl.

We kijken dan samen met de organisator of aanbieder of we iets voor je kunnen regelen. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je toch kan deelnemen. Of regelen dat een trainer of spreker een keer bij je in de buurt de activiteit aanbiedt.