Seksualiteit en Intimiteit

Training

Onderwerp:

Functioneren als pleeggezin, Ontwikkeling van pleegkinderen, Opvoeden van of zorgen voor een pleegkind

Doelgroep:

0-2 jaar pleegouder, 3-5 jaar pleegouder, 5 jaar of langer pleegouder, bestandspleegouders, gezinshuisouders, pleeggrootouders, pleegzorg in deeltijd, pleegzorg voor crisis, voltijd pleegzorg, weekendpleegzorg

Waar gaat het over?

Een training over de seksuele ontwikkeling & opvoeding, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Kinderen en jongeren in de pleegzorg zijn veelal beschadigd in hun ontwikkeling. Hun sociaal-emotionele en seksuele ontwikkeling is vaak anders verlopen. Soms weten ze al veel meer dan uw eigen kinderen, hebben ze juist een achterstand in kennis, of hebben ze zelfs dingen over seksualiteit gezien en gehoord die u liever op een andere manier had willen vertellen. Seksualiteit is een thema dat niet gemakkelijk bespreekbaar is, maar is wel een ontzettend belangrijk gespreksonderwerp omdat het over grenzen aangeven gaat. Tijdens de training seksualiteit en intimiteit is er veel tijd en ruimte om met elkaar ervaringen en tips uit te wisselen en situaties te bespreken waar vragen over zijn.

Wat leer je?

 • Wat is normaal in de seksuele ontwikkeling van je (pleeg)kind?
 • Kennismaken met het vlaggensysteem (kan helpen om seksueel gedrag te beoordelen en bespreekbaar te maken)
 • Hoe werd vroeger thuis over seksualiteit gepraat? Hoe kijk je daarop terug? Wat neem je mee en wat zou je anders doen?
 • Hoe bespreekbaar is seksualiteit binnen je gezin? Wanneer is het te bespreken? Hoe bespreek je dit met eigen kinderen en is dat anders met een pleegkind?
 • Seksualiteit en sociale media. Wat wil je je (pleeg)kind meegeven?

Werkvormen

Er wordt gebruik gemaakt van een klassikaal aanbod (informatieoverdracht), individuele opdrachten tijdens de bijeenkomst, groepsopdrachten en videobeelden.

Waar?

 • De Rading, Piet Mondriaanlaan 48, 3812 GV Amersfoort, van 19.30 tot 22.00 uur
  • Donderdag 8 april, 15 april en 22 april 2021
 • De Rading, Pahud de Mortangesdreef 61, 3562 AB te Utrecht, van 19.30 uur tot 22.00 uur
  • Dinsdag 16 november, 23 november en 30 november 2021

Praktisch

De totale tijdsinvestering is 3 bijeenkomsten van 2,5 uur.

 

Hoeveel personen kunnen er in totaal deelnemen?

Maximaal 14

Aanmelden

Pleegouders van De Rading kunnen zich aanmelden via hun pleegzorgwerker of via de website van De Rading: https://www.rading.nl/cursussen-en-trainingen/.

Voorbereidingen

Je hoeft je niet voor te bereiden.

Wat moet je meenemen?

Er zal voor de deelnemers een werkmap klaarliggen.

Code:

GIDS.041

Laatste update

05-09-2020

Aanbieder:

De Rading

Belangstelling melden

Is deze activiteit buiten je regio of van een andere pleegzorgorganisatie? Dan kun je jezelf (meestal) niet aanmelden. Je kunt wel je belangstelling melden bij het team van platform pleegzorg.nl.

We kijken dan samen met de organisator of aanbieder of we iets voor je kunnen regelen. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je toch kan deelnemen. Of regelen dat een trainer of spreker een keer bij je in de buurt de activiteit aanbiedt.