Kees van Giessen

Trainer

Korte introductie

Kees van Giessen werkt bij Oosterpoort.

Over mij

“Ik ben een enthousiaste trainer”.

Achtergrond

Kees werkt als trainer, werver, screener en matcher pleegzorg.

Kees is opgeleid als HBO-CW, STAP-trainers opleiding, Triple-P groep niveau 4, Triple-P groep niveau 4 tiener

Werkervaring in pleegzorg

Kees heeft 4 jaar ervaring als pleegouder, 5 jaar ervaring als matcher en 19 jaar ervaring als STAP-trainer en andere trainingen, werving, voorlichting en screening van pleegouders.

Heeft eerder gewerkt voor

Kees heeft eerder gewerkt voor Oosterpoort, Combinatie Jeugdzorg, stg. Kleur en Daelzicht.

Expertise

Eigen ontwikkeling als pleegouder, Functioneren als pleeggezin, Ontwikkeling van pleegkinderen, Opvoeden van of zorgen voor een pleegkind, Pleegzorg in het algemeen, Samenwerken met anderen

Activiteitstype

Lezing, Training

Werkgebied

Heel Nederland

Doelgroep

0-2 jaar pleegouder, 3-5 jaar pleegouder, 5 jaar of langer pleegouder, bestandspleegouders, familie- of netwerkpleegouders, gezinshuisouders, pleeggrootouders, pleegzorg in deeltijd, pleegzorg voor crisis, voltijd pleegzorg, weekendpleegzorg

Code:

GIDS.2020.02.001

Laatste update:

29-07-2020